OPPO广东移动通信有限公司
  通信地址:   广东省东莞市长安镇乌沙海滨路18号
邮政编码:   523860
    产品信息:
15G无线数据终端CTA02
25G无线数据终端CTA02
3TD-LTE数字移动电话机OPPO A57
4TD-LTE数字移动电话机OPPO A57t
5TD-LTE数字移动电话机OPPO A73
6TD-LTE数字移动电话机OPPO A73t
7TD-LTE数字移动电话机OPPO A79
8TD-LTE数字移动电话机OPPO A79k
9TD-LTE数字移动电话机OPPO A79kt
10TD-LTE数字移动电话机OPPO A79t
11TD-LTE数字移动电话机OPPO A83
12TD-LTE数字移动电话机OPPO A83t
13TD-LTE数字移动电话机OPPO R11s
14TD-LTE数字移动电话机OPPO R11s Plus
15TD-LTE数字移动电话机OPPO R11s Plust
16TD-LTE数字移动电话机OPPO R11st
17TD-LTE无线数据终端OW19W1
18TD-LTE无线数据终端OW19W1
19TD-LTE无线数据终端OW19W1
20TD-LTE无线数据终端OW19W2
21TD-LTE无线数据终端OW19W2
22TD-LTE无线数据终端OW19W2
23TD-LTE无线数据终端OW19W3
24TD-LTE无线数据终端OW19W3
25TD-LTE无线数据终端OW19W3
26TD-LTE无线数据终端OW20W1
27TD-LTE无线数据终端OW20W2
28TD-LTE无线数据终端OW20W3
29TD-LTE数字移动电话机PAAM00
30TD-LTE数字移动电话机PAAT00
31TD-LTE数字移动电话机PACM00
32TD-LTE数字移动电话机PACM00
33TD-LTE数字移动电话机PACT00
34TD-LTE数字移动电话机PACT00
35TD-LTE数字移动电话机PADM00
36TD-LTE数字移动电话机PADT00
37TD-LTE数字移动电话机PAFM00
38TD-LTE数字移动电话机PAFT00
39TD-LTE数字移动电话机PAFT10
40TD-LTE数字移动电话机PAGM00
41TD-LTE数字移动电话机PAGT00
42TD-LTE数字移动电话机PAHM00
43TD-LTE数字移动电话机PBAM00
44TD-LTE数字移动电话机PBAM00
45TD-LTE数字移动电话机PBAT00
46TD-LTE数字移动电话机PBAT00
47TD-LTE数字移动电话机PBBM00
48TD-LTE数字移动电话机PBBM00
49TD-LTE数字移动电话机PBBM30
50TD-LTE数字移动电话机PBBT00
51TD-LTE数字移动电话机PBBT00
52TD-LTE数字移动电话机PBBT30
53TD-LTE数字移动电话机PBCM00
54TD-LTE数字移动电话机PBCM10
55TD-LTE数字移动电话机PBCM30
56TD-LTE数字移动电话机PBCT00
57TD-LTE数字移动电话机PBCT10
58TD-LTE数字移动电话机PBDM00
59TD-LTE数字移动电话机PBDM00
60TD-LTE数字移动电话机PBDT00
61TD-LTE数字移动电话机PBDT00
62TD-LTE数字移动电话机PBEM00
63TD-LTE数字移动电话机PBET00
64TD-LTE数字移动电话机PBFM00
65TD-LTE数字移动电话机PBFM00
66TD-LTE数字移动电话机PBFM30
67TD-LTE数字移动电话机PBFT00
68TD-LTE数字移动电话机PBFT00
69TD-LTE数字移动电话机PCAM00
70TD-LTE数字移动电话机PCAM10
71TD-LTE数字移动电话机PCAM10
72TD-LTE数字移动电话机PCAT00
73TD-LTE数字移动电话机PCAT10
74TD-LTE数字移动电话机PCAT10
75TD-LTE数字移动电话机PCCM00
76TD-LTE数字移动电话机PCCT00
77TD-LTE数字移动电话机PCDM00
78TD-LTE数字移动电话机PCDM10
79TD-LTE数字移动电话机PCDT00
80TD-LTE数字移动电话机PCDT10
81TD-LTE数字移动电话机PCEM00
82TD-LTE数字移动电话机PCEM00
83TD-LTE数字移动电话机PCET00
84TD-LTE数字移动电话机PCET00
85TD-LTE数字移动电话机PCGM00
86TD-LTE数字移动电话机PCGT00
87TD-LTE数字移动电话机PCHM00
88TD-LTE数字移动电话机PCHM10
89TD-LTE数字移动电话机PCHM30
90TD-LTE数字移动电话机PCHT00
91TD-LTE数字移动电话机PCHT10
92TD-LTE数字移动电话机PCHT30
93TD-LTE数字移动电话机PCKM00
945G数字移动电话机PCKM70
95TD-LTE数字移动电话机PCKM80
965G数字移动电话机PCKM90
97TD-LTE数字移动电话机PCKT00
98TD-LTE数字移动电话机PCLM10
995G数字移动电话机PCLM50
1005G数字移动电话机PCLM50
1015G数字移动电话机PCLM50
102TD-LTE数字移动电话机PCNM00
103TD-LTE数字移动电话机PCPM00
104TD-LTE数字移动电话机PCPM00
105TD-LTE数字移动电话机PCPT00
1065G数字移动电话机PCRM00
1075G数字移动电话机PCRM00
1085G数字移动电话机PCRM00
1095G数字移动电话机PCRM00
1105G数字移动电话机PCRT00
1115G数字移动电话机PCRT00
1125G数字移动电话机PCRT00
1135G数字移动电话机PCRT01
1145G数字移动电话机PCRT01
115TD-LTE数字移动电话机PDAM10
116TD-LTE数字移动电话机PDAT10
117TD-LTE数字移动电话机PDBM00
118TD-LTE数字移动电话机PDBM00
1195G数字移动电话机PDCM00
1205G数字移动电话机PDCM00
1215G数字移动电话机PDCM00
1225G数字移动电话机PDCT00
1235G数字移动电话机PDCT00
1245G数字移动电话机PDCT00
1255G数字移动电话机PDEM10
1265G数字移动电话机PDEM10
1275G数字移动电话机PDEM10
1285G数字移动电话机PDEM30
1295G数字移动电话机PDEM30
1305G数字移动电话机PDEM30
1315G数字移动电话机PDET10
1325G数字移动电话机PDET10
1335G数字移动电话机PDET10
1345G数字移动电话机PDHM00
1355G数字移动电话机PDHM00
1365G数字移动电话机PDHM00
1375G数字移动电话机PDKM00
1385G数字移动电话机PDKM00
1395G数字移动电话机PDKM00
1405G数字移动电话机PDKT00
1415G数字移动电话机PDKT00
1425G数字移动电话机PDKT00
1435G数字移动电话机PDNM00
1445G数字移动电话机PDNM00
1455G数字移动电话机PDNT00
1465G数字移动电话机PDNT00
1475G数字移动电话机PDPM00
1485G数字移动电话机PDPM00
1495G数字移动电话机PDPM00
1505G数字移动电话机PDPT00
1515G数字移动电话机PDPT00
1525G数字移动电话机PDPT00
1535G数字移动电话机PDRM00
1545G数字移动电话机PDSM00
1555G数字移动电话机PDSM00
1565G数字移动电话机PDST00
1575G数字移动电话机PDST00
158TD-LTE数字移动电话机PDVM00
159TD-LTE数字移动电话机PDVM00
1605G数字移动电话机PDYM10
1615G数字移动电话机PDYM10
1625G数字移动电话机PDYM20
1635G数字移动电话机PDYM20
1645G数字移动电话机PDYM20
1655G数字移动电话机PDYT20
1665G数字移动电话机PDYT20
1675G数字移动电话机PDYT20
1685G数字移动电话机PEAM00
1695G数字移动电话机PEAM00
1705G数字移动电话机PEAT00
1715G数字移动电话机PEAT00
1725G数字移动电话机PECM10
1735G数字移动电话机PECM30
1745G数字移动电话机PECM30
1755G数字移动电话机PECT10
1765G数字移动电话机PECT30
1775G数字移动电话机PECT30
1785G数字移动电话机PEGM00
1795G数字移动电话机PEGM00
1805G数字移动电话机PEGT00
1815G数字移动电话机PEGT00
1825G数字移动电话机PEHM00
1835G数字移动电话机PEHT00
1845G数字移动电话机PELM00
1855G数字移动电话机PEMM00
1865G数字移动电话机PEMT00
1875G数字移动电话机PERM00

     

  

    主办单位: 中华人民共和国工业和信息化部 地址: 中国北京西长安街13号 邮编: 100804
        工业和信息化部 版权所有 京ICP备 04000001号 网站标识码: bm07000001