Samsung Electronics Co., Ltd.
  通信地址:   北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心10层
邮政编码:   100012
    产品信息:
1TD-LTE数字移动电话机SM-A2070
2TD-LTE数字移动电话机SM-A2070
3TD-LTE数字移动电话机SM-A5070
45G数字移动电话机SM-A5160
55G数字移动电话机SM-A5160
65G数字移动电话机SM-A5260
7TD-LTE数字移动电话机SM-A7070
85G数字移动电话机SM-A7160
95G数字移动电话机SM-A7160
10TD-LTE数字移动电话机SM-A8050
115G数字移动电话机SM-A9080
125G数字移动电话机SM-A9080
135G数字移动电话机SM-A9080
14TD-LTE数字移动电话机SM-F7000
155G数字移动电话机SM-F7070
165G数字移动电话机SM-F7070
17TD-LTE数字移动电话机SM-F9000
185G数字移动电话机SM-F9160
195G数字移动电话机SM-F9160
205G数字移动电话机SM-G7810
21TD-LTE数字移动电话机SM-G9730
22TD-LTE数字移动电话机SM-G9750
235G数字移动电话机SM-G9810
245G数字移动电话机SM-G9810
255G数字移动电话机SM-G9810
265G数字移动电话机SM-G9860
275G数字移动电话机SM-G9860
285G数字移动电话机SM-G9860
295G数字移动电话机SM-G9880
305G数字移动电话机SM-G9880
315G数字移动电话机SM-G9880
325G数字移动电话机SM-G9910
335G数字移动电话机SM-G9960
345G数字移动电话机SM-G9980
35TD-LTE数字移动电话机SM-M3070
36TD-LTE数字移动电话机SM-N9700
375G数字移动电话机SM-N9760
385G数字移动电话机SM-N9760
395G数字移动电话机SM-N9760
405G数字移动电话机SM-N9760
415G数字移动电话机SM-N9810
425G数字移动电话机SM-N9810
435G数字移动电话机SM-N9860
445G数字移动电话机SM-N9860
45TD-LTE无线数据终端SM-P615C
46TD-LTE无线数据终端SM-R8450
47TD-LTE无线数据终端SM-R8450
48TD-LTE数字移动电话机SM-T295C
49TD-LTE无线数据终端SM-T505C
50TD-LTE无线数据终端SM-T725C
515G数字移动电话机SM-W2020
525G数字移动电话机SM-W2020
535G数字移动电话机SM-W2020
545G数字移动电话机SM-W2021

     

  

    主办单位: 中华人民共和国工业和信息化部 地址: 中国北京西长安街13号 邮编: 100804
        工业和信息化部 版权所有 京ICP备 04000001号 网站标识码: bm07000001